Про нас

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання є господарською асоціацією і утворена як добровільне, недержавне, договірне, неприбуткове об’єднання виробників та постачальників газового обладнання.

Асоціація створена відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про захист економічної конкуренції», інших нормативно-правових актів України і діє згідно з вимогами чинного законодавства України та Статуту на невизначений строк.

Створення Асоціації викликано потребою координації дій учасників ринку виробництва і постачання газового обладнання, представлених у більшості регіонів України, а також необхідністю захисту і обстоювання економічних, соціальних та інших законних інтересів, пов’язаних з їх діяльністю у сфері виробництва, імпорту та обігу газового обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.

Основними принципами діяльності Асоціації є:

− добровільність вступу/виходу з членства Асоціації;

− виключення будь-яких дій, які можуть обмежувати конкуренцію між членами Асоціації та іншими учасниками ринку газового обладнання;

− рівноправність та господарська самостійність членів Асоціації;

− взаємодопомога членів Асоціації у вирішенні спільних технічних, економічних, організаційних, правових та інших проблем без втручання в їх виробничу та комерційну діяльність.

Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, отримала в податковому органі статус неприбуткової організації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити.