Органи управління та контролю

— Загальні збори членів Асоціації;

— Правління Асоціації;

— Глава Асоціації;

— Директор Асоціації;

— Ревізійна комісія Асоціації.