Основні цілі і завдання

Основні цілі

1. Об’єднання зусиль зацікавлених організацій для досягнення цілісного і гармонійного розвитку соціально значимого сектора економіки – будівництва і безпечної експлуатації систем газорозподілу і газоспоживання;

2. Сприяння організаційно і технічно процесу вдосконалення якості продукції шляхом забезпечення взаємозв’язку між споживачами, розробниками, виробниками і постачальниками продукції;

3. Ведення пошуку продукції, що якнайповніше відповідає вимогам газорозподільних організацій по критеріях безпеки, а також «ціна-якість»;

4. Протистояння ризикам визнання переможцями в конкурсах (тендерах) постачальників неякісної та такої, що не відповідає вимогам державних стандартів продукції, виявлення в ринку неякісної та контрафактної продукції.

Основні завдання

1. Забезпечення умов для сприятливого інформаційного обміну, пропаганди технічних розробок, наукових відкриттів, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду в газовому господарстві;

2. Забезпечення участі в розробці і обговоренні технічних регламентів, кваліфікаційних вимог до газового устаткування, що застосовується, вдосконаленні нормативної бази газорозподілу і газоспоживання, сприяння широкому їх впровадженню і неухильному виконанню;

3. Забезпечення вивчення і впровадження на підприємствах-членах Асоціації перспективних технологій виробництва продукції, сприяння впровадженню устаткування, здатного істотно підвищити безпеку його експлуатації, а також надійність і тривалість;

4. Забезпечення участі в розробці і реалізації програм і проектів, направлених на досягнення статутних цілей Асоціації і сприяння членам асоціації в їх професійній діяльності;

5. Забезпечення поширення серед наукової громадськості, учасників ринку, в органах виконавчої і законодавчої влади інформації про цілі і результати діяльності Асоціації, а також участі в роботі дорадчих структур, створених державними органами, для цивілізованого лобіювання рішень, яких потребують всі члени Асоціації.