Експерти наполягають на створенні нормативного поля для запровадження інтелектуальних систем обліку природного газу


13 червня 2018 р. відбулося чергове засідання Громадської ради при НКРЕКП. У засіданні взяли участь усі члени НКРЕКП на чолі з Оксаною Кривенко.

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання представила Проект рішення щодо імплементації Євродиректив у контексті впровадження інтелектуальних систем обліку (ІСО) природного газу, із рекомендаціями щодо нормативно-правового забезпечення.  Рішення прийняли за основу.

Під час доповіді з цього питання представник АВПГО Олексій Войтенко наголосив на нагальній необхідності впровадження системних державних заходів для формування нормативно-правового поля. За його словами, на часі забезпечення єдиного протоколу обміну даними, чого поки не спостерігається.

На засіданні Громадської ради при НКРЕКП було окреслено основу для початку реалізації реформи енергоефективності.

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання як ініціатор вищезазначеного Проекту рішення рекомендує Регулятору:

  1. Визнати стан нормативно-правового забезпечення впровадження інтелектуальних енергосистем (інноваційних технологічних рішень), насамперед інтелектуальних систем обліку газу, в контексті положень директив Європейського Парламенту та Ради 2009/73/ЄC та 2012/27/ЄC таким, що не відповідає динаміці змін у суспільно-політичній та соціально-економічній обстановці держави, потребі суспільства в такому законодавстві, яке адекватно відбивало б ці потреби, а також потребує заповнення прогалин у праві.
  2. У порядку, передбаченому статтями 2, 3, 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», привести постанову НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» та Кодекс газорозподільних систем у відповідність до Закону України «Про ринок природного газу» та Директиви 2009/73/ЄС.
  3. У порядку, передбаченому частиною 2 статті 6 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», подати до Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акту щодо внесення змін до Розпорядження КМ України від 25.11.2015 р. №1228-р. «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року», в який окремим пунктом увести розробку та реалізацію державної цільової програми впровадження інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів, а також відносний показник впровадження таких систем.
  4. Опублікувати на офіційному сайті Регулятора наказ НКРЕКП про створення Робочої групи з вирішення проблемних питань обліку природного газу та забезпечити участь в її роботі незалежних експертів та представників громадськості. Робочій групі, в рамках реалізації першого етапу реформування енергетичного сектору «Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», розробити, у взаємодії з зацікавленими центральними органами виконавчої влади, алгоритм системних заходів для забезпечення 100% обліку природного газу в кінцевих споживачів з врахуванням поетапного впровдження інтелектуальних систем обліку, організації балансування приладовим методом та контролю розподілу газу, зменшення нормативно-технологічних втрат та витрат, недопущення комерційних втрат, розроблення та впровадження механізмів безперешкодного, надійного, повного та оперативного доступу кожного абонента до інформації про споживаня природного газу з серверів операторів ГРС з метою його ефективного використання.
  5. У порядку, передбаченому частиною 1 статті 6 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ініціювати перед Кабінетом Міністрів України розгляд питань:

5.1. Розроблення дорожньої карти державної цільової програми впровадження інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів.

5.2. Прискорення внесення до Верховної ради України узгодженого проекту Закону України «Про енергетичну ефективність».

  1. У порядку, передбаченому пунктом 7 частини 3 статті 3 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та частиною 1 статті 4 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо організації круглого столу на тему: «Шляхи подолання технологічного розриву у досягненні цілей щодо енергоефективності. Перспективи нормативно-правового забезпечення впровадження інтелектуальних енергосистем (інноваційних технологічних рішень) в контексті положень директив Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЄC, 2009/73/ЄC, 2009/28/ЄC, 2012/27/ЄC».

 

Докладніше: Протокол засідання Громадської ради при НКРЕКП №6 від 13.06.2018 року