Фахівці обмінялись досвідом підвищення рівня охорони праці та оцінки ризиків


У червні ц.р. у м.Бердянськ проведено XVІІ науково-практичну конференцію з охорони праці та промислової безпеки. Захід проведено з метою забезпечення виконання Плану спільних заходів Міненерговугілля та Міжнародної організації праці на 2019 рік у рамках проекту Міжнародної організації праці (МОП) «Поліпшення стану безпеки та гігієни праці у гірничодобувній промисловості України» та обміну досвідом щодо превентивних заходів, спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму на підприємствах Міненерговугілля.

Під час заходу було розглянуто досвід впровадження ризик-орієнтовної системи управління охороною праці, розробленої з урахуванням вимог міжнародних стандартів ОHSAS 18001 ISO 9001; шляхи підвищення рівня охорони праці, у тому числі за рахунок забезпечення підприємств вугільної промисловості сучасними та якісними засобами індивідуального захисту; застосування новітніх приладів і систем протиаварійного захисту, сучасних технологій та науково-технічної підтримки, спрямованої на підвищення безпеки гірничих робіт в умовах їх інтенсивного ведення. Крім того, прийнято участь у навчанні передовим методикам визначення та оцінки ризиків, ідентифікації небезпек.

У роботі конференції взяли участь близько 80 делегатів, а саме: керівники та фахівці Міненерговугілля, представники Міжнародної організації праці, Державної служби України з питань праці, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, технічні директори, заступники генеральних директорів з охорони праці, директори відокремлених підрозділів (шахт) вугледобувних підприємств незалежно від форм власності, представники інститутів та наукових установ, профспілкових організацій, засобів масової інформації та офіційні представники заводів-виробників засобів індивідуального та колективного захисту.

Результати XVІІ науково-практичної конференції з охорони праці та промислової безпеки також буде висвітлено у засобах масової інформації (на сторінках журналів «Охорона праці» та «Промислова безпека», на  Інтернет ресурсі, зокрема на офіційних сторінках зазначених журналів), головні редактори та кореспонденти яких безпосередньо брали участь у її роботі.

Докладніше.