Громадська рада при Мінрегіоні підтримала пропозиції та рекомендації Експертної групи


Громадська рада при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підтримала пропозиції та рекомендації Експертної групи з підготовки пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення впровадження та функціонування інтелектуальних систем обліку, телеметрії, систем телемеханіки і АСУ ТП на газорозподільних мережах (Рішення №48 від 23.12.2015 р.).

Реалізація зазначених рекомендацій викликана необхідністю налагодження системної роботи щодо якнайшвидшої імплементації директив Європейського союзу з енергоефективності (2012/27/ЄС), спільних правил внутрішнього ринку природного газу (2009/73/ЄС), з ефективності кінцевого використання енергії та енергетичного сервісу (2006/32/ЄС).

Наявні ознаки послаблення керованості процесом імплементації вказаних директив Євросоюзу викликають критичні зауваження та оцінки Енергетичного Співтовариства стосовно певного відставання України від встановлених термінів виконання своїх зобов’язань щодо енергоефективності та енергозбереження, про що неодноразово нагадувалося під час зустрічей та в офіційних документах.

Рекомендації пройшли обговорення в експертному середовищі і спрямовані, на даному етапі, на посилення координуючої ролі Мінрегіону в системі ЦОВВ у формуванні державної політики в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також організаційної складової в його діяльності в напрямку забезпечення якісної транспозиції «acquis» ЄС у сфері енергозбереження в національне законодавство України.

Наразі Експертна група продовжує свою роботу відповідно до поставлених перед нею завдань та визначених функцій.

Довідково: Експертна група – робочий консультативно-дорадчий орган Громадської ради при Мінрегіоні, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Експертна група призначена Громадською радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (рішення від 15.07.2015 р. №6/6).