Громадянські практики реалізації Третього енергетичного пакету ЄС в Україні: нормативно-правове та технічне забезпечення впровадження та функціонування інтелектуальних систем обліку, телеметрії, АСУ ТП в газових господарствах


16-17 вересня Асоціація виробників та постачальників газового обладнання взяла участь у II-й Міжнародній Конференції «Енергоефективність в промисловості, АПК та ЖКГ», організованій Асоціацією з енергоефективності та енергозбереження (АЕЕ) та її організаційним партнером – Всеукраїнською Агенцією інвестицій та сталого розвитку (SDIA).

Глава Асоціації виробників та постачальників газового обладнання В.Ейсмонт виступив з презентацією на тему: «Громадянські практики реалізації Третього енергетичного пакету ЄС в Україні: нормативно-правове та технічне забезпечення впровадження та функціонування інтелектуальних систем обліку, телеметрії, АСУ ТП в газових господарствах».

У доповіді він зазначив, що в поточному році Асоціація ініціювала та успішно провела в Мінрегіоні та Міненерговугіллі України ряд круглих столів для обговорення питань нормативно-правового забезпечення впровадження та функціонування інтелектуальних систем обліку, телеметрії, систем телемеханіки і АСУ ТП на газорозподільних мережах.

В результаті налагодженого обміну думками, учасники заходів відпрацювали рекомендації органам державної влади, інститутам громадянського суспільства, учасникам ринку природного газу, експертному середовищу. Крім того, було знайдено підтримку Мінрегіону у питанні створення постійного робочого органу при його Громадській раді – Експертної групи, яка вже приступила до об’єктивного і комплексного обстеження стану нормативно-правового регулювання вищезазначених питань. Основним її завданням є підготовка обґрунтованих висновків, експертних оцінок, пропозицій та рекомендацій щодо необхідності перегляду чинних нормативно-правових актів та внесення змін до них, їх скасування, або прийняття нових для ухвалення органом виконавчої влади відповідних рішень або врахування в подальшій роботі.

В. Ейсмонт наголосив, що Асоціація й надалі співпрацюватиме з органами влади і управління по питаннях формування та реалізації державної технічної політики і готова брати участь:

− в адаптації українського законодавства у сфері енергоефективності до вимог Директив Європейського Парламента й Ради та Енергетичного Співтовариства;

− у розробці національних нормативно-правових актів, які врегульовують сферу безпеки газопостачання на рівні сучасних європейських вимог;

− в модернізації газових мереж та споруд систем газопостачання шляхом впровадження сучасних енергоефективних, енергозберігаючих технологій для зменшення втрат газу, а також підвищення рівня безпеки користування газом в побуті та на виробництві;

− у впровадженні інтелектуальних систем обліку енергоносіїв (в першу чергу природного газу), засобів телеметрії, та АСУ ТП, розробці та дослідно-промисловому впровадженні пілотних проектів таких систем;

− у розробці заходів щодо забезпечення правильного функціонування внутрішнього ринку та узгодженої реалізації правових норм, відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Закінчив свою доповідь Глава Асоціації виробників та постачальників газового обладнання запрошенням присутніх представників інститутів громадянського суспільства до партнерства.