Постанова КМ України від 01.03.2006 р. №240


Асоціація виробників та постачальників газового обладнання як член Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесла пропозицію щодо необхідності вдосконалення порядку проведення робіт з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування (згідно з переліком), зокрема іноземного походження, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані національними стандартами, державними будівельними нормами і правилами, іншими нормативними документами, а також внесення відповідних змін до Постанови КМ України від 01.03.2006 р. №240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування».

Тим самим Асоціація висловила одностайну позицію громадськості щодо необхідності подальшого спрощення механізмів впровадження виробниками інноваційних продуктів у виробничий процес, в тому числі перегляду правил і процедур видачі технічних свідоцтв (встановлення термінів їх дії), насамперед на предмет їх відповідності вимогам Директиви №89/106/ЄЕС Ради ЄС про наближення законодавчих, нормативних і адміністративних положень держав-членів ЄС відносно будівельних матеріалів від 21.12.1988 р. (далі – Директива).

Йдеться, передусім, про пункт 1 статті 3, пункт 4 статті 8, підпункт f пункту 2 статті 11 Директиви та додатки до неї (підпункт 4.2 пункту 4 Додатка 3), якими, зокрема, закріплені поняття економічно виправданого терміну служби будівельних матеріалів і будівельних споруд, а також термінів дії європейських технічних дозволів на будівельні матеріали або види будівельних матеріалів;

Асоціація вважає недоцільним обмеження прав та законних інтересів юридичних і фізичних осіб, котрі здійснюють проектування, нове будівництво, реконструкцію, реставрацію або ремонт будівель та споруд, виробництво і постачання будівельних виробів, є власниками або здобувають право власності на технічні свідоцтва встановленого зразка з трирічним терміном дії на будівельні вироби, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування.

Нераціональним, на думку членів Асоціації, є встановлений трирічний термін дії технічного свідоцтва, який є штучним технічним бар’єром у сфері будівництва, певною мірою перешкоджає вільному руху товарів на ринку і може бути усунений лише шляхом взаємного визнання рівнозначності.

Врегулюванню також підлягають правила і процедури з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, щодо яких вже проводилися визначені процедури підтвердження придатності з відповідним оформленням встановлених документів (технічних свідоцтв), терміни дії яких спливли.

На думку Глави Асоціації В.Ейсмонта, приведення механізму видачі технічних свідоцтв до вимог Директиви забезпечить:

− основу для розробки гармонізованих із європейськими загальних правил і стандартів в області будівельних матеріалів;

− отримання максимальної вигоди для єдиного внутрішнього ринку;

− спрощення правил і процедур доступу на ринок будівельних матеріалів щонайбільшій кількості виробників;

− максимальну прозорість ринку.