Постанова Кабінету Міністрів України № 996


Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Положенням про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Наказ від 02.07.2014 р. № 186) Асоціація виробників та постачальників газового обладнання, як член Громадської ради при Мінрегіоні України, надала останній пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю з питань, які потребують громадського обговорення та включення для розгляду Громадською радою в 2015 році.

Найбільш актуальними для обговорення члени Асоціації визначили питання:

− розробки державної програми розвитку та реконструкції газового господарства України;

− нормативно-правового регулювання впровадження та функціонування систем телемеханіки, систем телеметрії та автоматизованих систем управління технологічними процесами в газових господарствах підприємств;

− формування єдиної економічної та технічної політики у системі газопостачання та споживання газу у побуті, забезпечення надійного і безперебійного газопостачання міст та інших населених пунктів;

− внесення змін до порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві;

− організації проведення робіт з стандартизації на продукцію, послуги, процеси, методи контролю (в тому числі застосування системи методів стандартизації) в сфері проектування, будівництва та експлуатації систем газопостачання в частині систем постачання природного газу з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа.