Наказ Мінрегіону України від 27.08.2014 р. № 232


Асоціація виробників та постачальників газового обладнання як член Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України внесла пропозицію щодо необхідності організації проведення консультацій з фахівцями Мінрегіону з питання підготовки останніми офіційного акту тлумачення (інтерпретаційного акту) Наказу Мінрегіону України від 27.08.2014 р. № 232 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» (далі – Наказ).

За словами Глави Асоціації В.Ейсмонта, останні зміни, що визначені Наказом, підготовлені з певними відхиленнями від встановлених правил нормопроектувальної техніки, а саме: містять нормативні положення, які вичерпно не охоплюють питання, що належать до предмета їх правового регулювання; не забезпечують в повній мірі взаємоузгодження введених у дію норм з іншими нормами пов’язаних нормативно-правових документів; заважають однаковому їх тлумаченню і однозначному застосуванню;

На його думку, доцільність формально-обов’язкового роз’яснення змісту введених у дію Наказом і чинних на сьогодні норм права викликана:

• наявними розбіжностями у тлумаченні нормативно-правових документів, які регулюють порядок провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури за класами наслідків (відповідальності) будівлі або споруди СС3, СС2, СС1;

• необхідністю з’ясування та осмислення дійсного змісту нововведених норм, ліквідації незручностей в правозастосовній практиці, підвищення ефективності нормативно-правового документу, а також правильної та успішної їх практичної реалізації у вказаній сфері правового регулювання.