Громадська рада при Міненерговугілля України провела круглий стіл «Перспективи впровадження інтелектуальних систем вимірювань енергоносіїв (газу) і керування даними з інтелектуальних приладів обліку в Україні».


Під керівництвом заступника голови Громадської Ради при Міненерговугілля України – голови комісії з питань нафтогазового комплексу Ніколаєнка Валерія Миколайовича в Міністерстві пройшов круглий стіл на тему: «Перспективи впровадження інтелектуальних систем вимірювань енергоносіїв (газу) і керування даними з інтелектуальних приладів обліку в Україні».

В.Ніколаєнко звернув увагу на те, що проведення круглого столу було ініційовано членом Громадської ради при Міненерговугілля України В.Ейсмонтом, який наразі очолює Асоціацію виробників та постачальників газового обладнання.

В заході прийняли участь Голова Громадської ради при Мінрегіоні П.Міхайліді, начальник Управління Департаменту балансів газу, метрології та обліку нафти і газу Я.Власюк, а також керівники та фахівці провідних підприємств-виробників, споживачів, та компаній-постачальників інтелектуальних систем вимірювань енергоносіїв (газу) і керування даними з інтелектуальних систем обліку, зокрема: ТОВ «СП «Радміртех», ТОВ «Самгаз», ТОВ «ТРІО ПромГаз», НДЦ «Прилади і системи енергозбереження» НТУУ «КПІ», ТОВ «Інноваційні енергетичні системи», ТОВ «ДП «Укргазтех», КНУ будівництва і архітектури, НВО «Технології регулювання та обслуговування» та інші.

Проведений захід мав на меті започаткування руху учасників вітчизняного ринку газового обладнання в напрямку подолання системних кризових явищ у галузі, приведення нормативно-правової бази України у відповідність до вимог Директив ЄС та Енергетичного співтовариства, формування та реалізації державної політики в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження.

Актуальність тематичної дискусії обумовлена необхідністю:

− оцінки стану і перспектив вітчизняної нормативно-правової бази, яка регламентує проектування, виробництво та впровадження інтелектуальних систем вимірювань газу та управління даними з інтелектуальних приладів обліку;

− визначення заходів, які потрібно провести в масштабах України для приведення вітчизняного законодавства в сфері створення інтелектуальних систем контролю, у відповідність до вимог Директиви ЄС 2012/27/EU;

− обговорення напрямів впровадження інтелектуальних систем контролю та обліку природного газу під час постачання, транспортування, розподілу, споживання всіма суб’єктами ринку.

В.Ейсмонт у своєму виступі зазначив, що Асоціація рухається в кільватері державної технічної політики і готова взяти участь:

− в розгортанні інтелектуальних систем обліку енергоносіїв (в першу чергу природного газу), а саме у підготовці нормативно-правової бази їх впровадження, розробки та дослідно-промисловому впровадженні пілотних проектів таких систем. Роботи можуть проводитися навіть на базі існуючих систем обліку після відповідного аудиту їх технічного стану та оцінки придатності до роботи у складі інтелектуальних систем;

− у розробці заходів щодо забезпечення правильного функціонування внутрішнього ринку та узгодженої реалізації правових норм, відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

− у сприянні органам державної влади в забезпеченні прав і можливостей кінцевих споживачів в частині доступу до інформації з приладів обліку і білінгу їх індивідуального споживання, а також допомоги в залученні споживачів до активної участі в економії енергоресурсів.

За результатами обговорення учасники заходу прийняли за основу проект рекомендацій круглого столу до органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, експертного середовища, який після остаточного опрацювання буде оприлюднений Громадською радою при Міненерговугілля України.