Практичний семінар в ПАТ «Львівгаз»


Наприкінці лютого поточного року представники ТОВ «ДСТ Ло Груп» (м.Київ) провели теоретичні та практичні заняття з працівниками ПАТ «Львівгаз» (м.Львів), які займаються обслуговуванням газорегуляторних пунктів, шафових регуляторних пунктів і пунктів редукування газу.

Навчання обслуговуючого персоналу проводилося відповідно до наданого головним інженером ПАТ «Львівгаз» запиту в два етапи начальником та інженером сервісного центру ТОВ «ДСТ Ло Груп».


IMG_2482
    IMG_2477

− доведення технічної інформації про регулятори тиску газу виробництва компаній «Itron», «Pietro Fiorentini», «STF gas», «Tartarini», «Сигнал», «Газпроммаш», які використовуються на діючих газових мережах газових господарств України;

− проведення технічних консультацій з практичними заняттями щодо будови, конструктивних особливостей та роботи регуляторів тиску газу.

Практичні заняття проводились фахівцями ТОВ «ДСТ Ло Груп» на сертифікованому в установленому порядку універсальному стенді, що призначений для:

− налаштування (калібрування) регуляторів тиску газу;

− налаштування запобіжно-запірних клапанів;

− налаштування запобіжно-скидних клапанів;

− імітації аварійної зупинки регуляторів тиску;

− перевірки на герметичність газорегуляторного обладнання.

Теоретичні та практичні заняття відвідали спеціалісти з експлуатації діючих газопровідних мереж та ремонту газорегуляторного обладнання ПАТ «Львівгаз».

Керівники ТОВ «ДСТ Ло Груп» і підприємства по газопостачанню та газифікації переконані в необхідності проведення в подальшому аналогічних заходів для підвищення фахового рівня працівників газового господарства.

ТОВ «ДСТ Ло Груп» має достатній досвід в організації таких заходів. Зокрема, з початку 2015 р. семінари та практичні заняття проведені в публічних акціонерних товариствах «Хмельницькгаз», «Миколаївгаз», «Львівгаз», «Чернігівгаз».