Про спільне засідання громадських рад НКРЕКП та ДАЕЕ України


13 листопада 2015 р. відбулося спільне засідання Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України, під головуванням голови Громадської ради при НКРЕКП В.Котка.

У засіданні взяли участь члени вищевказаних громадських рад, член НКРЕКП В.Тарасюк, спеціалісти профільних департаментів. Від Асоціації виробників та постачальників газового обладнання (далі – Асоціація) брали участь член Громадської ради при НКРЕКП, член Технічної ради Асоціації О.Міцінський та голова Технічної ради Асоціації О.Войтенко.

Під час заходу відбулося обговорення таких питань:

− стимулювання природних монополій в галузі електроенергетики, газової промисловості та комунального господарства щодо підвищення їх енергоефективності та впровадження енергозберігаючих заходів серед споживачів;

− тарифоутворення на теплову енергію, що виробляється з відновлювальних джерел енергії;

− спрощення порядку отримання зеленого тарифу для домогосподарств, які виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії;

В ході обговорення першого питання порядку денного членом Технічної ради Асоціації О.Міцінським була внесена пропозиція вищевказаним громадським радам доповнити проект рішення рекомендацією наступного змісту – громадським радам при НКРЕКП та Держенергоефективності забезпечити надання рекомендацій до НКРЕКП та Держенергоефективності по впровадженню інтелектуальних систем обліку енергоносіїв, телеметрії та телемеханіки, комплексно для реалізації в усіх галузях житлово-комунального господарства, згідно з пропозиціями директив Євросоюзу з енергоефективності (2012/27/ЄС),  спільних правил внутрішнього ринку природного газу (2009/73/ЄС), спільних правил внутрішнього ринку електроенергії (2009/72/ЄС), з ефективності кінцевого використання енергії та енергетичного сервісу ( 2006/32/ЄС) та інших директивних документів.

Про прийняті громадськими радами НКРЕКП та Держенергоефективності рішення, будуть повідомлені НКРЕКП та усі зацікавлені центральні органи виконавчої влади.