Реформування Державних будівельних норм. Круглий стіл в Мінрегіоні


28 березня 2018 року за ініціативи Асоціації виробників та постачальників газового обладнання Громадська рада при Мінрегіоні провела круглий стіл на тему: «Стан підготовки проекту Державних будівельних норм «Газопостачання» та його відповідність міжнародно-визнаним принципам нормування».

  Серед запрошених були представники громадських рад при Мінрегіоні, НКРЕКП, Держпраці, ПАТ «УкрНДІінжпроект» (розробник проекту ДБН «Газопостачання»), НАК «Нафтогаз України», НТУУ «КПІ» ім.І.Сікорського, Київського національного університету будівництва та архітектури, операторів з розподілу та постачання природного газу, Регіональної газової компанії, інших зацікавлених організацій та інститутів громадянського суспільства.

Учасники заходу заслухали доповіді:

– головного інженера ПАТ «УкрНДІінжпроект» Матічина П.І. на тему: «Стан підготовки нового проекту ДБН «Газопостачання» на заміну діючих ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

– члена Громадської ради при Мінрегіоні Тарасенка О.Є. на тему: «Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про будівельні норми» від 05.11.2009 за № 1704-VI при розробці проекту ДБН «Газопостачання»;

– члена Громадської ради при Державній службі України з питань праці Войтенка О.С. на тему: «Врахування європейських нормативних вимог при розробці проекту ДБН «Газопостачання» у відповідності до Третього енергетичного пакету Європейського Союзу, Директиви 97/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради  від 29.05.1997 р. про наближення  законодавства держав-членів щодо устаткування, яке працює під тиском» та Рішення Європейської Ради від 07.05.1985 р. «Про нову концепцію в сфері технічної гармонізації і стандартизації»;

– Глави Асоціації виробників та постачальників газового обладнання Ейсмонта В.С. на тему: «Реалізація вимог ключових директив з енергоефективності Європейського парламенту та Ради щодо впровадження інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів в проекті ДБН «Газопостачання».

В ході дискусії розробник проекту ДБН «Газопостачання» отримав попередні оцінки другої редакції ДБН «Газопостачання» від експертів газового ринку, що грунтуються на вимогах Закону України «Про будівельні норми», ДСТУ Б А. 1.1-92:2008 та ДСТУ Б А.1.1-91:2008, а також відповідні пропозиції і рекомендації, які стосуються вимог до оформлення документів при розробленні будівельних норм та до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм.