Відеоматеріали виступів під час панельної дискусії на тему: «Застосування дистанційного моніторингу процесів і дистанційного керування в системах газопостачання газових господарств підприємств»

     Дискуссія відбулася 24 вересня 2014 року під час проведення Всеукраїнського семінару інженерів-енергетиків у рамках ділової програми ХІІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».

 

  • Супонев В.Н. , директор НПП «Газтехніка » , кандидат технічних наук , вчений секретар ХРКС . Доповідь — «Шляхи підвищення рівня надійності регіональних систем газопостачання , розробка та впровадження регіональної автоматизованої системи управління об’єктами газопостачання».

  • Нефёдов Л.И., профессор., доктор технических наук, заведующий кафедрой АКИТ. Доклад — «Система дистанционного мониторинга и управления качеством в системах газоснабжения газовых хозяйств предприятий».

  • Пакки В.И., директор МЧФ «Инкери», профессор ХНАСА, кандидет технических наук. Доклад — «Пути повышения эффективности подготовки природного газа и ароматического контроля за точкой росы по воде и углеводородам».

  • Емельянов Ю.,директор ДП «Айтрон-Украина». Доклад — «Проблематика автоматизации газотранспортной и газораспределительной систем Украины».