Щодо публікації рішень НТР Мінрегіону


Протягом ІІ-го півріччя 2014 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оприлюднило низку рішень Науково-технічної ради, серед яких:

Рішення № 140 «Про уточнення індексу позначення проекту національного стандарту ДСТУ Б СЕN/TS 1555-7:201Х Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива. Поліетилен (PE). Частина 7. Настанова з оцінювання відповідності (CEN/TS 1555-7:2013, IDT)». 

Рішення № 144 «Про розгляд висновку перевіряння державних будівельних норм, прийнятих до набрання чинності Законом України «Про будівельні норми».

Рішення № 148 «Про зміну назви проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХ:201Х «Настанова з виконання комплексної термомодернізації житлових будинків».

Рішення № 152 «Про обрання заступника Голови НТР».

Рішення № 153 «Про розгляд ДСТУ-Н Б А.3.1-ХХ:201Х «Настанова щодо виготовлення, монтажу та випробування технологічних трубопроводів, що працюють під тиском до 10 МПа».

Рішення № 155 «Про розгляд ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ: 201Х «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом будівель і споруд».

Рішення № 158 Про розгляд проекту ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХХ:201Х «Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд».

Рішення № 116 «Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві».

Рішення № 120 «Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві».

Рішення № 122 «Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві».

Рішення № 123 «Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві».

Рішення № 93 «Про здійснення супроводження підрозділами Мінрегіону чинних ДБН, СНиП та СН».

Рішення № 105 «Про продовження терміну дії Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки».

Рішення № 107 «Про погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов». 

Рішення № 64 Про розгляд питання щодо видачі технічного свідоцтва про підтвердження придатності для застосування в будівництві.

Рішення № 67 Про створення технічного комітету стандартизації «Технічні аспекти стандартизації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів».

Рішення № 68 Про удосконалення механізмів нормування та стандартизації шляхом запровадження видання та розповсюдження офіційних текстів нормативних актів та документів.

Рішення № 73 Про стан впровадження в Україні проектування за Єврокодами.

Рішення № 77 Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні». 

Рішення № 78 Про розгляд проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-ХХХ:201Х «Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки та енергетичної сертифікації будівель». 

Рішення № 89 Про розгляд проектів СОУ Д.2.2-00131305-001:201Х СОУ Д.2.7-00131305-002:201Х.