Співробітництво Асоціації з КНУБА


З метою вдосконалення навчання процесу студентів спеціальностей «Газопостачання» та «Автоматизація будівельного виробництва», і в подальшому підвищення кваліфікації технічного персоналу газових господарств України, Асоціація виробників та постачальників газового обладнання налагодила співпрацю з двома кафедрами Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Вищому учбовому закладу у довготермінове користування на безоплатній основі передано газорозподільне та газовимірювальне обладнання, діагностичні комплекси та спеціальні пристрої. Передане обладнання розміщено в двох навчальних аудиторіях, де майбутні і діючі спеціалісти зможуть на працездатному обладнанні напрацьовувати навички його налагодження та застосування.

Тепер студенти і спеціалісти на практиці проводитимуть налагодження різних типів регуляторів тиску газу, виконуватимуть налаштування 8 типів коректорів об’єму газу, навчатимуться користуванню пристроями для тестування працездатності обладнання вузлів обліку газу в умовах його експлуатації. На базі переданого обладнання планується організувати не тільки навчальний процес, а також і лабораторні роботи і, можливо, експериментальні дослідження для наукових розробок.

На думку Глави Асоціації В.Ейсмонта, «зазначений формат взаємодії сприятиме розповсюдженню досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадженню заходів зниження витрат, екологічно чистих технологій закладенню підвалин для формування системи професійної підготовки, в тому числі персоналу газових господарств, а також досягненню європейських стандартів у проектуванні та реалізації об’єктів будівництва шляхом зміцнення та розвитку наукових, освітніх та виробничих контактів на принципах партнерства».