Постійні комісії

Постійні комісії Асоціації, перелік яких визначений Організаційною та штатною структурою Асоціації і затверджений рішенням Правління Асоціації (протокол №1 від 10 жовтня 2013 р.), здійснюють повноваження, визначені Статутом Асоціації, Регламентом Правління Асоціації та Положенням про постійні комісії Асоціації.

Комісії Асоціації:

− Ревізійна комісія;

− Комісія з питань членства в Асоціації;

− Комісія з питань комунікації з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з проблем формування та реалізації державної політики у сфері виробництва газового обладнання;

− Комісія з питань інформаційної політики та виставкової діяльності;

− Комісія з питань захисту законних прав та інтересів виробників та постачальників газового обладнання, пов’язаних з їх діяльністю у сфері виробництва та імпорту газового обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції;

− Комісія з питань нормативно-правового забезпечення сфери виробництва газового обладнання та модернізації матеріально-технічної бази підприємств-членів Асоціації;

− Комісія з питань протидії недобросовісній конкуренції з боку виробників неякісної та контрафактної продукції.