Урядом затверджено новий Технічний регламент обладнання, що  працює під тиском.


Технічним регламентом передбачено:

— підвищення безпеки та конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва через ідентичність вимог безпеки;

— спрощення процедур взаємного визнання результатів робіт з оцінювання відповідності та прийнятності промислових товарів (АСАА);

— усунення технічних бар’єрів у торгівлі зазначеною продукцією.

Дія постанови Уряду спрямована на формування вітчизняного ринку обладнання, що працює під тиском, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Постанова Кабінету Міністрів України №27 від 16.01.2019 р. «Про затвердження технічного регламенту обладнання, що  працює під тиском.»